Modder

Podcast

Het is dinsdag 21 maart. We lezen verder in Johannes 9 en zoomen in op de verzen 4-7. Jezus genas een blinde man. Gods werk moest in hem zichtbaar worden, zei Jezus. Janneke laat zien dat het hier niet alleen om deze blinde man gaat…

Read more >