40 dagen hier & nu

8 levenslessen

Eeuwenlang vormden  kloostergemeenschappen hun leven rond ritmes en disciplines om Jezus samen te volgen. Het zijn  deze levenslessen die, wanneer ze ons leven steeds meer vormen, ons helpen om Jezus te volgen op  de weg van liefde.  Deze 40 dagen hier en nu staan we stil bij acht van deze levenslessen. Het is ons verlangen dat we  groeien als gemeenschappen die de liefdevolle en bevrijdende weg van Jezus volgen. Zijn weg heeft  de kracht om elk van onze levens te veranderen en om deze wereld te veranderen. Doe je met ons  mee?  

tot zegen zijn & erop uitgaan

Zoals Jezus onze wereld binnenkwam, zo zijn wij geroepen om de wereld van anderen binnen te gaan. Je mag ‘zijn waar God je al heeft gebracht’ en ‘geven van wat God jou heeft gegeven’.  Door het goede te doen en te spreken kun je iets van die nieuwe wereld zichtbaar maken in het hier en nu.

simpel leven & gul geven

Onze levensstijl mag getuigen van de hoop die in ons is. De weg achter Jezus aan richt onze verlangens en liefde op God en Zijn wereld. Dat heeft gevolgen voor hoe we omgaan met Zijn schepping. Deze wereld is niet van ons maar van Hem. En het evangelie maakt van ons gulle mensen

leren
& bidden

Groeien in je persoonlijke relatie met God – hoe doe je dat, ook in coronatijd? Bijbellezen en bidden zijn eeuwenoude gewoonten die ook jou vandaag daarbij kunnen helpen.

omkeren & rusten

De intentie om je hele leven met God te delen vraagt steeds weer om het afkeren van dat wat je afhoudt van de weg achter Jezus aan en om bewust te kiezen voor de weg van liefde. Tegelijkertijd mag je rusten in Gods bevrijdende werk. Van daaruit mag je veranderen en meer op Jezus gaan lijken.

tot zegen zijn

Deel jouw geloof door hoopvolle woorden en onzelfzuchtige daden. Wees onbaatzuchtig in je geven en je dienen. Draag zo je steentje bij aan herstel en verzoening van wat gebroken is in deze wereld.

simpel leven

Deze les gaat over rentmeesterschap en onze omgang met de schepping. Onze keuzes hebben namelijk gevolgen voor anderen en voor de natuur. Je mag leren leven van genoeg en genieten van dat wat je van God hebt ontvangen.

lerend luisteren

Het dagelijkse lezen in Gods woord en erover nadenken. In het bijzonder het leven en de woorden van Jezus. Zo kom je dichter tot God en woont Gods woord in jou.

omkeren

Kies er dagelijks voor om Jezus te volgen. Keer je bewust af van de macht van zonde, haat, angst, onrecht en onderdrukking en kies vol overtuiging voor de weg van waarheid, liefde, hoop, gerechtigheid en vrijheid.

er op uitgaan

Ga de grenzen van je comfortzone over en de wereld van de ander binnen. Luister aandachtig en nederig en leef als Jezus. Getuig van de liefde, gerechtigheid en waarheid van God met je woorden en je leven.

gul geven

We mogen leven in het besef dat we dingen niet ‘bezitten’ maar in gebruik hebben gekregen om er goed mee te doen. Het evangelie vormt een onuitputtelijke bron om overvloedig te delen met anderen. Zo’n leven van vrijgevigheid is een krachtig getuigenis van onze gulle God.

blijvend bidden

Jezus leert ons om met een nederig hart voor God te komen en moedigt ons aan om onze dankzegging en zorgen bij God te brengen of gewoon te luisteren naar Gods zachte stem in ons leven en in deze wereld

rusten

Ontvang Gods genade, vrede en herstel als een cadeau van Hem aan jou. Je mag rusten in Zijn volbrachte werk. En van daaruit je weer in zetten voor herstel en heelheid.