Podcast

Het ís volbracht! (dag 39)

Het is vandaag Goede vrijdag. In de bijdrage van vandaag, dag 39 van de vastentijd, staat Kirsten Kramer van Lume stil bij de kruisiging van Jezus en wat de woorden Het is volbracht voor ons betekenen.

We kennen het verhaal: Jezus doorloopt een zware lijdensweg en uiteindelijk sterft Hij aan het kruis. Maar voordat Hij stierf sprak Hij de bekende woorden: “Het is volbracht”. Deze zin klinkt voor mij als een zucht van opluchting en ontlading: de zware taak van Jezus zit erop.

Natuurlijk weet ik dat Jezus deze zware taak voor een reden vervulde; Hij wilde dat wij gered zouden worden. En daar mogen we dankbaar voor zijn! Maar als ik het moment dat Jezus zegt “Het is volbracht” voor me probeer te zien, dan voel ik me niet blij of dankbaar. Ik voel me dan eerder verdrietig, of boos. Het voelt onrechtvaardig dat Jezus moest sterven.

Het is niet verkeerd om stil te staan bij hoe heftig Jezus’ offer was. Maar ik denk niet dat het Gods bedoeling is dat we hier boos over blijven. God stuurde Zijn Zoon juist zodat wij verlossing mogen vinden. In Lucas 19:10 staat: “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.” Wij mogen weten dat we gered en geliefd zijn, in Hem die Zijn leven voor ons gaf.

Laten we ook vanuit dat perspectief kijken naar Jezus’ uitspraak: “Het is volbracht”. God maakt Jezus’ offer aan ons kenbaar, zodat wij gerustgesteld mogen zijn. Zoals Jezus opgelucht was dat Zijn taak was volbracht, zo mogen ook wij opgelucht zijn. Jezus betaalde de prijs, zodat wij in genade mogen leven. Wij mogen nu rusten… in de wetenschap dat Jezus, het Licht van de wereld, de duisternis versloeg! En vanuit die wetenschap mogen wij nu leven. Sterker nog, wij mogen zelf ook licht zijn, omdat de Bron van Licht in ons schijnt. Zo mogen wij Zijn Licht verspreiden, tot die dag dat Hij terugkomt en de duisternis voorgoed verdwijnt.

Goede Vrijdag leert ons dat er hoop is… omdat we weten dat de duisternis niet blijvend is, want het Licht heeft al overwonnen. Het is volbracht, rust maar.

 Welke gevoelens roept de zin “Het is volbracht” bij jou op?

Lees vandaag Johannes 19:28-30.