Podcast

Gesterkt door Zijn beloftes! (dag 38)

Het is vandaag Witte Donderdag en dag 38 van de 40-dagentijd. We herdenken het laatste avondmaal. Jezus en de apostelen eten brood en drinken wijn, en Jezus leert hun dat dit staat voor Zijn lichaam en bloed. Dit is het begin van een sacrament, het avondmaal, dat we vandaag de dag wereldwijd nog steeds vieren. Een bijdrage van Kirsten Kramer van Lume, met als titel Gesterkt door zijn beloftes!

Dit avondmaal is natuurlijk meer dan eten en drinken… Het is een moment om te gedenken dat wij vergeven zijn, dankzij het offer van Jezus. Een tekst die wel vaker wordt verbonden aan het avondmaal is Psalm 103. In deze Psalm prijst David de Heer voor Zijn vergeving.

Deze Psalm geeft ook mooie beschrijvingen van Gods vergeving. Neem bijvoorbeeld vers 12: “Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd”. Dit vers geeft weer dat onze zonden van ons verwijderd worden. God vergeeft ons onze zonden en kiest ervoor deze volledig uit te wissen, zodat wij hiervan vrijgezet worden.  

Vanuit deze vrijheid mogen wij aan het werk gaan. In vers 20 van Psalm 103 staat dit: “Prijs de Heer, u die zijn boden bent, sterke helden die doen wat Hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.” Wij mogen God dienen en gehoorzaam aan Hem zijn, gesterkt door Zijn beloftes: Hij maakt ons sterke helden! Wij mogen Hem prijzen, niet alleen in onze woorden, maar zeker ook in onze daden!

De Psalm sluit af met dit vers: “Prijs de Heer, al zijn schepselen, prijs Hem, overal in Zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel.” Wij hebben als doel de Heer te prijzen… Met woorden, met daden… en met onze ziel! De enige reden dat wij in staat zijn om ons leven aan God te geven, is omdat Hij ons dat leven in de eerste plaats gaf! Hij zette ons vrij van zonde en schuld… Daarom mogen wij ons hele leven en ons hele ‘zijn’ wijden aan onze hemelse Vader; door ons af te keren van het slechte en te kiezen voor het goede.

Ik wil je uitnodigen om Psalm 103 helemaal te lezen voor jezelf. In de verschillende coupletten wordt de liefde en genade van God prachtig beschreven. Een mooie manier om Witte Donderdag invulling te geven!

Lees vandaag Ps. 103:1-4, 8-13