Podcast

Heer, red me! (dag 37)

Op de 37e dag van de 40-dagentijd gaat het over je redding bij God zoeken. Soms is dat bekering, soms is dat steun zoeken. Vandaag gaat over hulp vragen. Een bijdrage van Peter Wierenga met als titel Heer, red me!

Misschien herinner je je het nog wel. In 2015 was er een kleine rel binnen de EO. Voor een Holy Soda-reclame had Arie Boomsma namelijk over water gelopen. Veel Christenen dienden vervolgens een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Alsof Arie Jezus zelf zou zijn!

Lopen op water is voor veel christenen verbonden met Jezus. Hij is de enige mens die meer is dan zijn schepping en daarom op water kan lopen. 

Wanneer je de Bijbel kent weet je echter dat Jezus niet de enige is geweest die op het water heeft gelopen. Matteüs doet, als ooggetuige, verslag van nog een mens die op het water loopt.  Een mens zoals jij en ik. Het verhaal gaat zo. Twaalf discipelen in een boot. Na een zeiltocht loopt opeens een man voorbij de boot. Geen spook, geen geest, maar Jezus. En als Petrus dát ziet… dan wil hij dat ook.

Vreemd? Welnee! De training van discipelen in die tijd was niet alleen luisteren, maar ook doen! Slapen waar je rabbi slaapt en eten wat hij eet. En ook leren doen wat je rabbi doet!

Dus zegt Petrus: “Mag ik ook?” En de rabbi zegt niet ‘dat kan alleen ik!’ Jezus doet het tegenovergestelde. Hij wenkt en zegt ‘kom maar’!

En daar gaat Petrus, iemand als jij en ik, vol vertrouwen de boot uit. Je ziet het voor je: met ogen groot van verbazing een paar stappen doen… en dan opeens je eigen sandalen zien en dat golvende oppervlak. Je ziet hem denken ‘maar dit kan helemaal niet’. En daar gaat hij. Tot zijn knieën en dan tot zijn riem het water in. Van verwonderd naar doodsbang in 3 seconden. Van vol vertrouwen op Jezus naar vol angst voor zichzelf.

En wat doe je, als je Jezus vertrouwt? Wat doe je als je fouten maakt? Wat doe je als je een gewoon mens bent, die achter Jezus aan loopt en dan de weg kwijt raakt?

Doe net als Petrus. Niet langer naar jezelf kijken. Of naar de omgeving. Je doet drie dingen en zegt drie woorden. 

Kijk naar Christus. 

Steek je hand uit.

Roep: “Heer, red me!”

Jezus grijpt je. Hij trekt je rechtop. Tot je weer staat, naast de echte waterloper. Naast Hem op de golven. Omdat je redder wil dat je op Hem lijkt. En dat je Hem volgt.

Nu maar hopen dat er geen christenen zijn die een klacht indienen omdat je op Jezus wilt lijken.

Lees vandaag Matteüs 14:28-31 en Jesaja 45:21-22.