Podcast

Maak bidden niet zo moeilijk! (dag 32)

Het is dag 32 van de veertigdagentijd. De komende drie dagen staan we stil bij bidden. Vandaag luister je naar een bijdrage van Jos Douma. Via zijn website levenindekerk.nl biedt Jos inspiratie voor bijbelse meditatie, contemplatie en gebed. In de podcast van vandaag gaat het over een manier van bidden die niet heel ingewikkeld is. De titel voor vandaag is: Maak Bidden niet zo moeilijk!

Ik zal voor je duimen! Dat zeg je misschien wel eens tegen iemand. Of iemand anders zegt het tegen jou. Met duimen bedoelen we een gebaar met je handen, waarbij de vingers in elkaar verstrengeld zijn en de duimen rondom elkaar worden gedraaid. Doe het maar even.

Als je zo met je handen samen zit, heb je al een heel bekend gebaar te pakken dat bij bidden hoort. Want veel mensen doen als ze bidden hun handen samen. Zo ben ik opgevoed in het gezin waarin ben opgegroeid. ‘Handen vouwen, ogen dicht, we gaan bidden.’ En ik heb het zelf ook vaak tegen mijn kinderen gezegd.

Is bidden zoiets als duimen? Ik denk van wel. Duimen is: ik neem even de tijd om aan je te denken, ik help je hopen dat het goed gaat. Dat kan gaan over een examen dat iemand moet doen, een klus die geklaard moet worden, een operatie in het ziekenhuis, een lastig gesprek waar je vriend of vriendin tegenop ziet. Een sollicitatiegesprek of een gevaarlijke situatie waarin iemand terecht komt.

Ik zal voor je duimen. Dat is wat ik graag noem een ‘low profile’ kijk op bidden. Ik vertel daarover wel eens aan jongeren die best graag zouden willen bidden maar het nooit doen. Bidden vinden ze best hoog gegrepen. Maar als ik dan zeg dat duimen net zoiets is als bidden, dan halen ze vaak opgelucht adem. Dan bid ik toch vaker dan ik dacht, zeggen ze dan.

En hoe is dat voor jou? Vind jij bidden moeilijk? Vind je het soms te hoog gegrepen? Gebruik dan eens deze vorm: neem een momentje om alleen maar je handen te vouwen en even te denken aan iemand. Zo’n gebed komt ook aan bij God!

Lees vandaag Matteüs 6:5-8.