Podcast

Waarom leren begint met de Heilige Geest (dag 31)

Dit is dag 31 van de veertigdagentijd. Pieter Messelink van Verre Naasten laat zien waarom leren begint met de Heilige Geest.

“Misschien moet ik meer tijd aan mijn gezin besteden…” hoor ik de één zeggen. “Mijn zoon en ik zijn nogal uit elkaar gegroeid… ik moet daar iets mee” zegt iemand anders. Ik zit in een zaal met zeven Indiase evangelisten, met wie ik samen een training discipelschap volg. Na de opdracht ‘zet alles uit en luister naar wat de Heilige Geest tegen je zegt’ blijken ze alle zeven stilgezet te zijn bij de relaties met hun gezinnen. In hun gedrevenheid om Jezus te volgen, die ik enorm inspirerend vind, waren ze onderweg iets uit het oog verloren.

Jezus zegt ons inderdaad dat we moeten gáán, zie Matteüs 28:19. Jezus zegt ook dat we moeten breken met onze mannen, vrouwen, kinderen, ons kruis op ons moeten nemen en Hem volgen (Lucas 14:26). Daar waren ze in India best goed in geworden! Maar het had ze ook uitgeput. In hun gedrevenheid waren ze de andere woorden van Jezus vergeten: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’  Je vindt deze woorden in Matteüs 11, vers 28 tot 30.

Raak je in de war van de verschillende instructies van Jezus? Ik wel en de Indiase evangelisten ook. Op eigen denkkracht komen we er niet uit. Maar dat hoeft ook niet, ontdekten we. Jezus reikt ons een oplossing aan. In Johannes 14 vers 26 zegt Hij: “Later zal de Heilige Geest jullie alles duidelijk maken en in herinnering brengen wat ik jullie gezegd heb.” We hebben de Heilige Geest dus nodig om van Jezus te kunnen leren!

Wil jij Jezus volgen en van Hem leren? Luister, net zoals de Indiase evangelisten, naar de stem van de Heilige Geest. Zoek die op, in de stilte, in gebed. In India zie ik daar nu de impact van: een nieuwe focus in het missionaire werk: meer aandacht voor relaties en kleinschaliger. En daardoor zijn er echte vruchten zichtbaar!

Als je stil bent, waar gaat jouw aandacht naartoe? Wat is jouw worsteling, jouw uitdaging?
Wat maakt de Heilige Geest jou hierin duidelijk?
Durf je te luisteren?

Lees vandaag Johannes 14:26.