Podcast

Leren tijdens tegenslagen (dag 30)

Leren tijdens tegenslagen, daarover gaat het op dag 30 van de veertigdagentijd. Deze podcast is van Peter Wierenga.  

Vandaag wil ik je meenemen in een verhaal over hoe God ons mensen soms iets wil leren op een manier die we meestal niet met leren associëren. Zo staat in Hebreeën dat Jezus in de school van het lijden gehoorzaamheid moest leren. Op andere plaatsen lees je dat lijden en moeiten een les voor je kunnen zijn die je helpt oefenen in vertrouwen, hoop houden en standvastigheid. Dus daarom dit verhaal.

Op een dag komt een man een revalidatiekliniek binnen na een ongeluk. Op zijn 56e moet deze dominee opnieuw leren lopen, aankleden en praten. Zijn vrouw zit elke dag bij z’n bed, en loopt mee naast de rollator. Het gaat maar langzaam vooruit. Maar deze man heeft een doel. Naar huis kunnen op zijn eigen benen. Thuis weer de tuin in kunnen, vrienden ontvangen, boeken lezen en weer verstaanbaar leren praten. Want hij heeft nog een doel: Hij wil nog één keer een preekstoel beklimmen om zijn gemeente toe te spreken bij zijn vervroegde pensioen. 

Na vierenhalve maand is dag van het ontslag. Voor vertrek loopt de man aan de arm van zijn vrouw met een wandelstok naar de verpleegpost. Hij wacht tot het daar stil is. En dan zegt hij: “Wat zijn jullie goed geweest. En wat geduldig. Maar weet je wat ik vooral van jullie heb geleerd? Dat je moet leren aanvaarden dat dingen niet gaan zoals je hoopt. Dat je anderen nodig hebt om te werken aan je eigen doelen. Jullie dachten dat ik nooit meer zou kunnen preken, maar elke dag liet je me oefenen in traplopen. Jullie wachten en zwegen tot ik mijn gedachten op orde had en zinnen verstaanbaar had uitgesproken.”

“En van mijn vrouw”, hij kijkt naar opzij, “heb ik geleerd hoe liefde er uit kan zien als alles tegenvalt. Haar liefde is geduldig, niet op zichzelf gericht. Mijn vrouw verdroeg, geloofde, hoopte en volhardde.”
“Van dit ongeluk heb ik veel geleerd. Minder op mezelf vertrouwen. Een doel hebben en hoop houden. Hoeveel liefde je krijgt als je weinig te geven hebt. Het was zwaar. Ik twijfelde aan mijn geloof en mijn toekomst. Het wordt nooit meer zoals vroeger, weet ik nu. Maar ik heb veel ontdekt van wat ik nooit heb geweten of te weinig heb gezien. Je bent van harte uitgenodigd bij mijn laatste kerkdienst!”

Weken later was die afscheidsdienst. De dominee koos voor zijn afscheidspreek Romeinen 12:12: Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

En het thema van zijn preek: Leven en lijden is, met Gods hulp, leren dat er hoop is!

Is er een zwaar moment in je leven wat jou iets geleerd heeft? Wat?

Lees vandaag 1 Korintiërs 13, Romeinen 12:12, Hebreeën 2:18 en 5:8.