Podcast

Zo word je een kei in geven! (dag 28)

Een kei worden in geven? Vandaag vertellen we je hoe. Een waarschuwing vooraf, het kan een beetje zeer doen… De bijdrage op dag 28 van de lijdenstijd is van Derk Jan Poel.  

Deze week ging het over gul geven. We begonnen maandag met het verhaal van Peter over een aantal vrijgevige Amerikanen. Dat deed me denken aan onze jaren in Lesotho. We werkten daar samen met Prithi en Delrine, een echtpaar uit Sri Lanka. Regelmatig hadden we goede gesprekken over geloof, Jezus volgen en over de verschillen tussen onze culturen.

Op een dag ging het over onze omgang met geld. Prithi vertelde hoe christenen in Azië kijken naar geld en bezit, als iets wat ze van God hebben gekregen. Terwijl hij het vertelde, beeldde hij het uit met zijn armen. Met zijn beide armen wijd uitgespreid liet hij zien hoeveel we krijgen. Vervolgens sloot hij een hand en trok die naar zichzelf toe en zei: “We bedenken welk stukje we voor onszelf mogen gebruiken. Het meeste is bedoeld voor God en zijn Koninkrijk.” Daarna trok hij zijn armen tegen de borst, opende vervolgens ook een hand en zei: “Zo doen jullie, christenen in het westen het. Jullie zeggen, dit is allemaal van mij, ik heb het van God gekregen en nu ik geef ik daarvan dit stukje weg…” 

Oeps, dacht ik toen. Heeft-ie daar een punt? Wat denk jij? Klopt dit beeld van ons westerse christenen? Houden we het geld liever voor onszelf dan dat we het inzetten voor Gods koninkrijk?

Jezus sprak vaak over geld. Meer nog dan over hemel en hel. En hij noemt alleen die éne afgod bij naam: het geld, de mammon. Want geldzucht is de wortel van alle kwaad. Ach, dat gaat niet over mij, denken we dan snel. Is dat echt zo? In de vorige podcast hoorde je verschillende uitvluchten om niet te gul geven. Welke herkende jij bij jezelf?

Zie de waarschuwingen van Jezus als een aanmoediging om Hem te volgen. Want daarover gaat het in deze serie: achter Jezus aan, ook in je geven. Paulus schrijft over Jezus: ‘Jullie weten immers hoe onze Heer Jezus Christus Zelf ook liet zien hoeveel Hij van ons hield. Dat deed Hij door Zelf arm te worden voor ons, ook al was Hij heel erg rijk.’ 

Moeten we dan allemaal arm worden? Dat geloof ik niet. Oké…, maar vertel me hoeveel moet ik dan geven? Volgens C. S. Lewis is de veiligste regel om dat te bepalen, meer te geven dan je kunt missen. Geef totdat je er iets van voelt en het een beetje pijn doet, omdat je er iets anders voor moet laten. Maar als het aankomt op geven tot het pijn doet, dan hebben de meeste christenen volgens Tim Keller een lage pijndrempel. 

Vandaag geven we je geen nieuwe regel of norm. Wel een uitdaging. Wordt een kei in geven. Ga ook daarin op Jezus lijken. Volg Hem op de weg van liefde en geef totdat je er iets van voelt. En doe het van harte, zonder tegenzin of dwang. Want God houdt van mensen die met een blij hart geven. Ik denk, omdat Hij in hen iets van zijn Zoon terugziet.

Lees vandaag Matteüs 6:19-24 en Marcus 12:41-44.