Podcast

Levert geven je iets op? (dag 26)

Vandaag is het dag 26 van de veertigdagentijd. Peter Wierenga vraagt zich af: Levert geven je iets op?

Ik wil je meenemen in twee voorbeelden waar geven veel oplevert. Met als doel je vandaag aan het denken te zetten. Als eerste over of jij ervaring hebt met vrijgevigheid van anderen. En als tweede of anderen ervaring hebben met jouw vrijgevigheid.

Ik ben een tijdlang webmaster geweest van een website van een stichting. Ik beheerde daar de publieke informatie naar buiten en een collega het persoonlijke mailverkeer. Na een update aan de site zag ik opeens al die, niet voor mij bestemde, persoonlijke mails. Ongezonde nieuwsgierigheid maakte dat ik niets herstelde, maar wekenlang meelas. 

Bijna een maand later belt de collega en vraagt: “He Peter, lees jij die mails mee, daar lijkt het wel op!”. En in een reflex ontkende ik. Twee dagen later belde ze weer: “ik heb het gecheckt, je leest wel mee. Waarom lieg je?”. Ik ontkende weer. Een dag later kwam ze langs. “Peter, zeg gewoon eens eerlijk dat je fout zat en dat je er over liegt.” En beschaamd, zeg ik: “je hebt gelijk”. En toen zei ze “ik vergeef je. Het is goed. Ik wil je kunnen vertrouwen, namelijk.”

Dat werd me zo maar, onverdiend, gegeven. Ik was zo dankbaar, opgelucht en beschaamd. Haar geven leverde me zoveel op!

In het boek Marcus lees je dat Jezus waarschuwt. “Pas op voor mensen die de wet volgen en aanleren. Ze doen net alsof ze uren aan het bidden zijn. Maar intussen pakken ze het bezit van weduwen af” (Marcus 12:40). En hij zegt ‘van de mensen om ons heen moeten we evenveel houden als van onszelf. Die regel is veel belangrijker dan alle offers in de tempel’ (Marcus 12:33).

En vlak daarna kijken Jezus en zijn leerlingen in de tempel naar al die mensen die iets in een collecteschaal gooien. (Marcus 12: 41). De grote gevers komen er goed af, lijkt het. Tot een weduwe er twee kleine muntjes in doet. En moet je dan Jezus horen: “Die arme weduwe heeft het meest gegeven van allemaal. Anderen gaven een deel van het geld dat ze over hadden. Deze vrouw gaf geld dat ze niet kon missen. Ze gaf alles waarvan ze moest leven.” Alleen zij krijgt van Jezus een compliment en waardering.

Heb jij ervaring met vrijgevigheid van anderen? Hebben anderen ervaring met jouw vrijgevigheid? Als dat zo is, heb je gemerkt hoe dichtbij Gods nieuwe wereld komt?

Lees vandaag Matteüs 18:21-35 en Marcus 12:41-44.