Wanneer ben jij voor het laatst stilgezet?! (dag 1)

Het is de eerste dag van de vastentijd. Je luistert naar een bijdrage van Derk Jan Poel van het Diaconaal Steunpunt. Vandaag is het Aswoensdag. Een moment van stilvallen.