Een God van liefde, maar ik ben verdrietig

Vandaag is het de laatste dag van de 40-dagentijd. We brengen graag nogmaals de mogelijkheid om ons werk te steunen onder je aandacht. Om te doneren kun je naar 40 dagen hier en nu punt nl gaan.

De aflevering waarnaar je gaat luisteren, is geschreven door Petra de Jong en heeft als titel: Een God van liefde, maar ik ben verdrietig.

Jezus volgen, betekent dat je de Weg van liefde volgt. Een prachtige uitdaging! Maar op die weg kan je tegenstand verwachten. Vanaf het begin van Zijn publieke optreden werd Jezus tegengewerkt, uiteindelijk tot in de dood.
Hoe sterk en radicaal Jezus’ liefde was, blijkt uit de tekst in Lukas 23:34, waar Jezus tegen God zegt: “Vader, vergeef de mensen die mij doden, want ze weten niet wat ze doen.”

Maar wat betekent dat?
Een machteloze overgave aan het lijden en kwaad in deze wereld?
Nee, er klinkt geen stoïcijnse acceptatie in, maar een diep vertrouwen in de God van liefde. Het is een beroep op God. Zelfs als het kwaad lijkt te overwinnen, heeft God de macht om dat ten goede te keren.

Wauw. Om stil van te worden. Wat een respect dwingt Jezus hiermee af. Maar, is het ook navolgbaar? Is het mogelijk om te leven zoals Hij?

Nee, Jezus is hier veel meer dan een inspirerend voorbeeld. Hij pakt hier het fundamentele probleem van het kwaad in onze wereld aan. Hij brengt vertrouwen, door te laten zien hoe God is. Als mensen Zijn liefde willen doden, blijft Hij antwoorden met liefde. Zelfs de dood kan Hem niet grijpen. Het is een alles overwinnende Liefde, die we door Jezus heen zien.

Wij mogen Hem volgen, door Hem te leren vertrouwen. Hoe doe je dat?

Als alles goed gaat in je leven, is het misschien niet ingewikkeld om te geloven in God. Maar wat, als er zwarte gaten in je bestaan geslagen worden?

Afgelopen week overleed mijn tante, ze was een kunstenares en stierf jong, gegrepen door een terugkerende ziekte. Na een zwaar leven, kwam zij in de laatste periode van haar sterven onder de indruk van Jezus’ liefde voor haar.

‘Hoe kan je dan Jezus vertrouwen en Hem volgen, dwars door je verdriet en lijden heen?’, dat vroeg ik mij af. In Romeinen 5 vers 8 staat: Maar Christus heeft Zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt.

Het was een tekst die mijn kunstzinnige tante diep raakte. God die bewíjst hoeveel Hij van ons houdt. In de Griekse vertaling lijkt dat woord ‘bewijzen’ op ‘omlijsten’. Dat doe je, als het kunstwerk echt af is. God die als ‘de Grote Kunstenaar’ laat zien hoeveel Hij van ons houdt, door Christus te laten sterven. Terwijl wij daar nog helemaal niks voor hadden gedaan.

Al het lijden van mijn tante kwam in een ander licht te staan. Ze zag ineens, hoe Gods liefde eruit ziet. Dat Jezus diep verbonden is met ons mensen, óók met haar. Dat ze een liefdevolle hand van God kreeg aangereikt, dwars door haar lijden heen. En tóen kon ze zich aan Hem verbinden. God was haar vertrouwen waard. Ze ging dwars door de zwarte gaten van haar bestaan heen, die liefde van God geven en delen tot aan haar sterven.

Met Pasen wordt zichtbaar, dat de lijdende liefde van Jezus Christus de sterkste macht is in deze wereld.

Ook wij mogen – dwars door onze omstandigheden heen – ons leven toevertrouwen aan God. Zien en leren. Zien dat we Hem kúnnen vertrouwen. En van daaruit Zijn liefde brengen in deze wereld. God wil ook jou inzetten om vernieuwing te brengen in deze wereld.

luistersuggestie