Een teken van trouw

Het is vandaag dag 39 van de lijdenstijd. Je gaat luisteren naar een bijdrage van Hagar Prins over Een teken van trouw.

Ik zit in de auto onderweg, naar huis. Zojuist hang ik een telefoontje op en het gesprek ebt nog na. Wat ik net hoorde, bezorgt me veel verdriet. En terwijl ik de afrit van de snelweg neem, voel ik de tranen over mijn wangen stromen. En dan, als ik over kleine weggetjes, tussen de weilanden door, naar huis rijdt, verschijnt er in mijn blikveld een grote, felle regenboog. Direct schieten de woorden van het lied van Sela in mijn gedachten:
“Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!”

Natuurlijk, sceptici zouden zeggen ‘het regende, de zon scheen, dus dan verschijnt er een regenboog’, maar ik ervoer dat moment als een grote knipoog van Boven; het was precies de geruststelling die ik op dat moment nodig had.

Op zulke momenten realiseer ik me, zo’n rechtstreeks lijntje met God is alleen maar mogelijk dankzij het offer van Jezus aan het kruis.

Dat er niets meer tussen mij en God instaat, dat ik zonder angst naar de toekomst kan kijken, is dankzij het offer van Jezus.

Het lied gaat verder:

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

“Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en mij,” staat er in Johannes 14:1. Waarna Jezus vertelt waarom Hij moest sterven: “In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Wanneer ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben…” Waarop Tomas vraagt: “Heer, wij weten niet waar u naartoe gaat, hoe kunnen wij dan de weg weten?” En dan spreekt Jezus de bekende woorden, in vers 6: “Ik ben de weg de waarheid en het leven. Alleen door mij kun je bij de Vader komen.”

Jezus’ dood herstelde de lijn tussen God en ons. Dát maakt dat wij, op elk moment van de dag in rechtstreekse verbinding kunnen staan met God! En dat God tot ons wil spreken, in het leven hier en nu. Keer op keer wil Hij bevestigen dat Hij er is. Dat Hij naast ons staat en dat Hij komt.

Die regenboog symboliseert dat zo prachtig. Juist de betekenis van die regenboog is ook nu, in deze onzekere tijden rond de Corona-crisis en nu op deze Goede Vrijdag, voor ons een krachtige belofte. Op social media hoorde ik iemand de vergelijking maken tussen een gezin in lockdown en Noach met zijn familie in de ark: 40 dagen en 40 nachten lang regende het. Dat is trouwens even lang als de periode van 40 dagen die de Italianen in de medische wereld quarantaine noemen…. 

En dan, na die 40 dagen zegt God: het is genoeg. Zoals in Genesis 8:1 zo mooi staat: ‘Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark….’ Het stopte met regenen. En als teken van Zijn trouw verschijnt een regenboog aan de hemel. In Genesis 9:14-16 lezen we de woorden die God erbij spreekt:

Telkens als het regent, zal de regenboog in de wolken te zien zijn. Elke keer als ik de boog zie, zal Ik aan het verbond denken dat Ik heb gesloten met jullie en met alles wat leeft. Nooit meer zal het zo lang regenen, dat de hele aarde overstroomd raakt en al het leven op aarde wordt vernietigd. Als ik de boog in de wolken zie, zal Ik denken aan het eeuwige verbond dat ik met alle levende wezens op aarde heb gesloten.”

Wat een belofte! Een belofte die Jezus bekrachtigde met Zijn dood en opstanding die we vandaag en dit weekend gedenken. Zo geeft Hij ons leven richting en hoop, onderweg naar Pasen én in het hier en nu van de Corona-crisis. Ik wens je veel regenboog-momenten toe!

Luister vandaag eens naar het prachtige lied van Sela ‘Ik zal er zijn’ en deel het met iemand van wie jij denkt dat hij of zij wel een bemoediging kan gebruiken!

luistersuggestie