I am ready

I am ready. Dat is de podcast voor dag 34 van de vastentijd. Deze bijdrage is van Rudolf Setz.

Bij de receptie moet ik me melden en legitimeren. Het asielzoekerscentrum, het AZC, met 900 bewoners heeft bewaking. Omid heet me hartelijk welkom in de hal. Hij vluchtte met zijn vrouw en dochter uit Iran en een half jaar geleden werd hij gedoopt. Nu wil zijn vrouw die stap zetten en ik mag een voorbereidend gesprek met haar voeren. Ze leest haar getuigenis voor in het Farsi en haar neef uit Amsterdam, die meeluistert via de telefoon, vertaalt voor mij in het Nederlands: “Als 11-jarige wilde ik vrij zijn en spelen maar ik kon geen kind zijn en moest leven volgens alle voorschriften van de islam. Ik had geen vrijheid en bidden kon ik niet.” Ze nam innerlijk afstand van de islam en van geloof in het algemeen. 

Dat veranderde 12 jaar later. Een vriendin kwam langs op het moment dat haar dochtertje ernstig ziek in het ziekenhuis was opgenomen. De vriendin is christen en wilde met haar bidden. Ze ervoer tijdens dat gebed een ongekende vrede. Voor haar dochtertje zette het herstel zich op dat moment in en ze genas. Het gebed en het wonder maakten dat Jezus voor haar een reële optie werd. Haar ogen stralen als ze vertelt over hoe Jezus haar Heer is geworden en dat Hij voor haar aan het kruis ging, stierf en opstond uit de dood. Jezus geeft een vrijheid die zó in contrast staat met wat ze als kind meemaakte in het onderdrukkende islamitische regime.

Heb je nog vragen over de doopdienst vraag ik haar: ‘No, I am ready!’, zegt ze vol overtuiging. Ik geloof haar. Of de IND dat gelooft, zal nog moeten blijken. Voorlopig wacht ze op haar procedure met Omid en haar dochter in een kamertje waar ze met z’n drieën slapen.

Nu naar Jezus. Zes dagen voor Pesach is een maaltijd voor Hem klaargemaakt in Betanië, ter ere van het wonder dat zijn vriend Lazarus uit de dood is opgewekt. We zien Lazarus en zijn zussen Martha en Maria, mensen uit Betanië en discipelen van Jezus. Plotseling loopt Maria naar Jezus toe. In haar handen een kruikje met zeer kostbare nardusolie. Ze breekt de hals van de fles en zalft zijn lichaam en voeten en ze droogt het met haar haren.

Ondertussen wordt Jezus vanuit het religieuze regime, het Sanhedrin nauwlettend gevolgd. Door het wonder met Lazarus lopen mensen over, gaan ze geloven in Jezus. Dat is niet in het belang van de religieuze leiders, hun eigen machtspositie wordt ondermijnd. Daarom wordt een aanslag op Lazarus voorbereid, onderdeel van een masterplan om een eind te maken aan Jezus en zijn beweging.

Een beweging die niet te stoppen is. Niet door regimes in Jeruzalem toen of door Arabische of Perzische landen nu. Die beweging gaat door. Tegen de stroom in, zelfs door de dood heen. ‘I am ready’, zei Maria tegen Jezus door hem te zalven. Ze voelt aan wat er gaat gebeuren met Jezus, haar beste vriend, en ze toont haar liefde. 

“I am ready”, zei de jonge vrouw in het AZC. Ze begrijpt wie Jezus is, ze heeft Hem lief en is er klaar voor. Vlak voor Pasen zet ze een stap van overgave en laat zich dopen omdat ze nu een vrijheid ervaart die ze als kind niet had.

Als ik het AZC verlaat moet ik het pasje weer inleveren. Het voelt toch als een gevangenis. En wat nou als deze mensen terug zouden moeten naar Iran? Dan dreigt gevaar, gevangenis, uitsluiting. En toch, één ding weet ik. Hier achter de AZC muren zijn mensen die leven in vrijheid, ik heb er net eentje gesproken. I am ready.

luisterlied