40 dagen hier & nu

Jouw mening telt!

De veertigdagentijd zit erop en daarmee komt er ook een einde aan 40 dagen hier en nu. We zijn benieuwd naar jouw mening over onze podcast! Gaf de podcast jou voldoende inspiratie en handvatten om Jezus te volgen in jouw hier & nu? Laat jouw mening weten via onze korte enquête! Ook als je wellicht (halverwege) bent afgehaakt, horen we graag jouw mening over wat beter, meer of anders kan. Alvast bedankt voor je reactie! 

40 dagen podcast

Vanaf as-woensdag (17 februari) biedt ‘40 dagen hier en nu’ elke dag (muv de zondagen) een korte podcast, waarin één van de acht levenslessen centraal staat. De afwisselende inhoud kan bestaan uit een overdenking, een bijbeltekst, een verdiepingsvraag, een lied of een kort gebed. De podcast is praktisch, inspirerend, bemoedigend en prikkelend en wil je helpen om Jezus te volgen in jouw hier en nu. De podcast is ook zeer geschikt om als gemeente samen te volgen. 

Meedoen als kerk?

Dit jaar bieden we ‘40 dagen hier en nu’ aan plaatselijke kerken aan voor gebruik in de eigen gemeente. We doen dit mede omdat corona veel extra werk oplevert voor predikanten, kerkenraden en vrijwilligers in de kerk. Door aan te haken bij een centraal programma hoeft de 40 dagen tijd in je eigen gemeente minder voorbereiding te kosten. Deelname is gratis.

Jezus volgen in coronatijd

Geloven in coronatijd – hoe dan? We missen het samenkomen op zondag en doordeweeks en  worden voor ons persoonlijk geloof teruggeworpen op onszelf. Heb je de energie en het  doorzettingsvermogen om zelf actief te blijven bouwen aan jouw persoonlijke relatie met Jezus? Hoe  kun je, ook in deze tijd, groeien als volgeling van Jezus? Wat helpt je om Hem in het middelpunt van je  leven te houden, zodat je Zijn liefde kan delen in jouw omgeving?

De weg van liefde

Eeuwenlang vormden  kloostergemeenschappen hun leven rond ritmes en disciplines om Jezus samen te volgen. Het zijn  deze levenslessen die, wanneer ze ons leven steeds meer vormen, ons helpen om Jezus te volgen op  de weg van liefde. 
Deze 40 dagen hier en nu staan we stil bij acht van deze levenslessen. Het is ons verlangen dat we  groeien als gemeenschappen die de liefdevolle en bevrijdende weg van Jezus volgen. Doe je met ons  mee?   

8 levenslessen

In deze 40 dagen hier en nu staan we stil bij acht levenslessen, die we steeds in tweetallen uitlichten. Ze vullen elkaar aan en houden elkaar in balans.

tot zegen zijn

erop uit gaan

simpel leven

gul geven

lerend luisteren

blijvend bidden

Omkeren

rusten

40 dagen hier & nu is een initiatief van

Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt zijn onderdeel van het Toerustingscentrum Gereformeerde Kerken – de fusieorganisatie van Diaconaal Steunpunt, het Praktijkcentrum en de NGT.